Image Alt
  >  Impressum

Impressum

All our Best4Baby business related information

Obchodné informácie

Registračné číslo : 51 032 601

Registrujúci orgán : Okres Trnava, Slovensko

Dátum začatia podnikateľskej činnosti : 15.08.2017

Daňové číslo : Sk2120573774

Sídlo : Hodžová 22, 92101 Piešťany, Slovensko

Hlavné činnosti : Zásielkový predaj, Internetový maloobchod

Bankové informácie

IBAN : SK16 7500 0000 0040 2491 6206

SWIFTOVÝ KÓD : CEKOSKBX

Account Manager Banka : ČSOB, pobočka Nám. slobody 17, 921 01 Piešťany

Kontaktné informácie

E-mail : info (a) best4baby-shop.com